מושב עמינדב
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
חסר רכיב

איכות הסביבה וניקיון

07/08/2016
איסוף אשפה ע"י המועצה :
בימי שני וחמישי  לא תפונה פסולת בנייה

איסוף פסולת וגזם ע"י 
סביב הפחים ע"י צוות המושב  
תפונה בימי שני ורביעי  לא תפונה פסולת בנייה
חסר רכיב