מושב עמינדב
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
חסר רכיב

הצהרת נפשות בחשבון המים

21/06/2016
לתושבים שלום

הנדון:הצהרת נפשות

 בהתאם להוראות רשות המים יש להגיש הצהרת נפשות עד ליו 1.11.2016 
כל תושב שלא יצהיר יעודכן מס' הנפשות כברירת מחדל של 2 נפשות 

בתודה 
מזכירות עמינדב
חסר רכיב